Betingelser

1) Avtale
Mafiaspillet, dets ansatte, utviklere, programmerere, designere, og andre som har vært med på å utvikle spillet, leverer en tjeneste til sluttbrukeren. Sluttbrukeren skal følge visse regler og betingelser beskrevet i dette dokumentet for å bruke denne tjenesten.

2) Begreper

Følgende begreper og betegnelser vil bli brukt i dokumentet:

  • Mafiaspillet: Innbefatter ledelsen, utviklere, administratorer, moderatorer, designere og andre som har vært med på å utvikle spillet
  • Ledelsen: Administratorer, programmerere, utviklere, moderatorer, og andre som er med på å styre den daglige driften av spillet

3) Tjenesten
Tjenesten som leveres er et tekstbasert nettspill i form av en nettside og en mobil app som leveres til Android og iOS via Apples App Store og Google Play. Mafiaspillet tar ikke ansvar for sider og bilder det lenkes til eller eksterne bilder og andre filer som brukere linker til via spillet. Dette innbefatter bilder i spillet som ligger på eksterne servere og tekst brukere legger på sine profiler, i forumet eller andre steder i spillet. Tjenesten leveres uten internettforbindelse eller annet utstyr som trengs for å få tilgang til spillet. Mafiaspillet tar intet ansvar for de utgifter du måtte ha for å få tilgang til spillet.
Du forstår at det er den brukeren som selv legger ut informasjon (som tekst, bilder, data, film, musikk, software, layout, meldinger, e-postadresse og annen data som er lagt ut synlig for én eller flere brukere) som står ansvarlig for dette innholdet.

4) Personvernsopplysninger
Mafiaspillet forbeholder seg retten til å samle nødvendig informasjon om brukeren. Dette kan være informasjon som gis ved registrering (e-postadresse og passord), og informasjon om spillerens aktivitet i spillet (i form av logger og ip-adresse). Mafiaspillet tar ikke ansvar for andre personlige opplysninger brukeren måtte ønske å utgi i spillet, og som ikke kreves av ledelsen. Brukeren skal oppgi en korrekt og gyldig e-postadresse ved registrering.
Informasjon som samles om brukeren vil kun bli benyttet, dersom det er nødvendig, av ledelsen i spillet. Ledelsen vil ikke dele eller selge personlige opplysninger om brukeren til/med en tredjepart. Ved registrering godtar du at du kan motta nyhestbrev fra mafiaspillet.no på epost. Det vil bli sendt ut maks 10 nyhetsbrev i året, og du kan melde deg av tjenesten ved å følge link i nyhetsbrevet.

5) Brukerkonto

Du godtar å ikke ha mer enn én brukerkonto. Du kan ikke ha mer enn én levende bruker om gangen. Du kan ikke registrere ny bruker om du har en bruker som er midlertidig utestengt. Du har heller ikke lov til å logge inn på andres brukere, eller la andre logge inn på din bruker. En bruker kan ikke skifte eier eller overtas av andre. En aktivert bruker skal kun aktiveres med facebookkonto eller telefonnummer som er eid av personen som eier brukeren. Dersom en e-postadresse knyttes til brukeren, skal den også være eid av eieren av brukeren.

6) Feil i spillet

Du forstår og er klar over at tjenesten kan inneholde feil og annet som kan forandre spillopplevelsen, føre til urettferdighet eller føre til tap av spillverdier. Du er klar over at dersom du skulle oppdage feil i spillet, må du snarest melde i fra om feilen til ledelsen. Det er ikke tillatt å fremkalle feil i spillet.
Dersom du utnytter feil i spillet for å anskaffe deg en fordel, som for eksempel penger, poeng eller andre spillobjekter, kan dette føre til utestenging fra spillet, enten midlertidig eller permanent, og/eller senking av antall rankpoeng.
Mafiaspillet tar ikke ansvar for tap av noen spillverdier, økonomiske tap, eller tap i noen annen form knyttet til tjenesten. Dette gjelder selv om tapet er direkte knyttet til feil i tjenesten.

7) Poenghandel
Mafiaspillet står kun ansvarlig for å levere riktig mengde med poeng til sluttbrukeren etter at poengene er bestilt.
Mafiaspillet står ikke ansvarlig for hva som skjer med poengene etter at brukeren har mottatt dem. Du godtar at mafiaspillet heller ikke står ansvarlig for tap av poeng som skjer grunnet en nullstilling av alle spillverdier eller tap av poeng grunnet feil i spillet.
Du MÅ ha godkjennelse fra den som betaler telefonregningen før du bestiller poeng ved å ringe inn eller ved å sende sms. Du må også være minst 15 år for å bestille. Det er ikke mulig å bestille for mer enn 1000 kr via sms i løpet av en måned. For å bestille poeng må du godta alle betingelsene.
Henvendelser angåend poengsalg kan sendes gjennom supportfunksjonen i spillet, og vi svarer vanligvis innen 24 timer. Henvendelser kan også tas over telefon, ved å sende sms til eller ringe 40 04 95 41 (hverdager kl. 09-15). Ledelsen svarer også på spørsmål angående poenghandel på epost: [email protected]
Det er ikke på noen måte tillatt å lure eller oppfordre andre brukere til å bestille poeng. Det vil føre til utestengelse. Tjenesten leveres av firmaet IG Web (org. nr. 994944940).
Det er vanlig angrerett på poengkjøp gjort via paypal. Dvs at du innen 14 dager kan få refundert beløpet du kjøpte for dersom poengene kan returneres tilbake. For å benytte deg av angreretten holder det at du tar kontakt med oss via support.

8) Når du spiller

Du forstår at trusler, rasisme, personangrep, diskriminering, frekke kommentarer, uthenging, formidling av pornografisk innhold eller annet som kan virke krenkende mot personer i spillet ikke er tillatt.
All form for ”spamming” er ikke tillatt. Dette innebærer at det for eksempel ikke er tillatt å sende samme melding mange ganger til forskjellige brukere eller til samme bruker.
All reklamering for andre spill, tjenester, produkter eller annet er ikke tillatt.
All juksing (innebærer utnytting av svakheter og feil i spillet) er ikke tillatt. Det er opp til ledelsen å avgjøre hva som er juks.
All form for bruk av programmer som spiller for brukeren, eller som automatisk utfører handlinger på spillet er ikke tillatt. Dette innebærer auto-refresh-funksjonen i nettleseren.
Endring av kildekode (html eller javascript) eller bruk av verktøy som fører til endring av spillets funksjonalitet er ikke tillatt. Det er opp til ledelsen å avgjøre hvor grensen går.
Du har ikke lov til å besøke mafiaspillet.no gjennom en proxy-server.
Du aksepterer at du vil holde mafiaspillet, utviklere eller ledelsen fri for enhver oppreisning, tilbakebetaling eller kostnadsdekking som følge av ditt bruk av spillet.
Det er ikke tillatt å selge eller kjøpe verdier i spillet for ekte penger. Dette innebærer at du ikke kan selge bedrifter, brukere eller andre verdier til andre brukere for ekte penger. Verdier i spillet som selges for ekte penger kan slettes av ledelsen. Du kan heller ikke ta betalt eller betale for at andre spillere skal gjøre visse ting i spillet, som for eksempel å la seg bli drept av deg. Du kan heller ikke be om betaling eller tilby betaling for dette, selv om betalingen ikke blir utført.
Det er ikke tillatt å bruke andres bilder på profilen eller som profilbilde uten å ha rettigheter eller godkjennelse til å bruke dem. Bilder uten kopirett eller bilder med åpen lisens er som normalt tillatt. Åndsverkloven gjelder også her på spillet.
Det er ikke tillatt å utgi seg for å være noen i ledelsen eller oppføre seg på en måte som gjør at det kan være naturlig for andre å tro at man er en del av ledelsen. Det er heller ikke tillatt å spre uekte informasjon dersom man påstår å ha fått informasjonen fra ledelsen.

9) Brudd på betingelsene
Ved brudd på betingelsene forbeholder ledelsen seg retten til å utestenge en bruker midlertidig eller for alltid uten å erstatte verdier på brukeren. Ledelsen kan også hindre brukere som går gjennom en viss ip-adresse tilgang til spillet. Ved mistanke om brudd på betingelsene (for eksempel når vi mistenker at noen spiller på flere brukere), kan ledelsen begrense antallet brukere som får lov til å spille fra samme ip-adresse. I et slikt tilfelle vil ledelsen informere brukerene det gjelder om regelen, og brudd på regelen kan føre til utestengelse.
Ledelsen forbeholder seg også retten til å utestenge en bruker dersom de ser at det er et behov for det. Dette kan de gjøre uten å gi brukeren noen begrunnelse for utestengingen.

10) Kopiering
All kopiering eller gjengivelse av bilder, grafikk, kildekode, annen kode, design, tekst og/eller annet som finnes i tjenesten er forbudt. Spillet er beskyttet av åndsverkloven.

____

Ved å benytte deg av tjenesten (innebærer å spille mafiaspillet), godtar du disse betingelsene. Betingelsene kan når som helst endres uten forvarsel. Du står selv ansvarlig for holde deg oppdatert med betingelsene.Copyright © 2010-2013 Mafiaspillet    Betingelser    Personvern    For foreldre    Support