Betingelser/spillregler

Denne siden beskriver regler som må følges når man spiller Mafiaspillet. Reglene er laget for å skape et godt spillmiljø og mest mulig rettferdig spill for alle.

1) Det er ikke tillatt å spille på eller ha mer enn én levende bruker

 • Det er ikke tillatt å ha mer enn én levende bruker
 • Dersom man har en bruker som er død eller permanent utesengt, kan man opprette en ny bruker. Dette gjelder ikke dersom brukeren bare er midlertidig utestengt. I det tilfellet må man vente til utestengelsestiden er over før man kan begynne å spille igjen.
 • Det er ikke tillatt å spille på andres brukere, eller styre andres brukere ved "fjernstyring", som f. eks ved å dele skjerm over nettet.
 • Det er ikke tillatt å gi andre tilgang til ens egen bruker. Det er ikke tillatt å dele passordet sitt med andre.
 • Det er ikke tillatt å gi bort brukeren sin til andre.
 • Unntak til disse reglene gjelder dersom man får en tidligere bruker gjenopplivet. I det tilfellet er det greit at man i kort tid har to levende brukere slik at man kan få logget inn på den gamle brukeren som har blitt gjenopplivet og overføre eventuelle verdier man har fått lov til å overføre til den brukeren. I et slikt tilfelle kan man likevel ikke aktivt spille på begge brukerne.

2) Man kan bare aktivere brukeren sin med sin egen facebook-konto eller sitt eget telefonnummer

 • Det er ikke tillatt å bruke andres telefon til å aktivere brukeren sin, eller bruke en falsk facebook-konto eller noen andres facebook-konto til å aktivere brukeren.
 • Dersom man har en e-postadresse knyttet til brukeren, skal det være ens egen e-postadresse.

3) Feil i spillet

 • Spillet vil til enhver tid kunne inneholde feil eller svakheter ved funksjoner som kan føre til at man får en dårligere spillopplevelse, føler seg urettferdig behandlet eller mister spillverdier. Vi vil gjøre det vi kan for å rette opp slike feil og kompensere for tapte spillverdier der det er mulig, men kan ikke garantere at det alltid er mulig eller vil skje. Vi erstatter ikke ekte penger eller verdier som er brukt på spillet.
 • Man godtar at man kan risikere å miste brukeren sin og all progresjon man har på brukeren dersom det skjer alvorlige feil, slik som feil på serveren, uten å få noen erstatning for det.
 • Dersom man oppdager feil skal man melde i fra om feilen via support og ikke utnytte feilen til egen eller andres fordel. Dette gjelder også der det er opplagt at en funksjon i spillet ikke fungerer som den er ment, f. eks dersom den gir en stor fordel som det er opplagt at det ikke er meningen at den skal gi.
 • Dersom man utnytter feil eller svakheter i spillet (som det er opplagt at det ikke er meningen at skal være der) til å skaffe seg en fordel, slik som mer rankpoeng, flere spillverdier (f. eks penger eller poeng), enklere drap av andre brukere eller lignende, risikerer man å få disse fordelene/verdiene fjernet. Man kan også risikere å bli utestengt eller å få andre spillverdier fjernet som en del av straffen.
 • Det er ikke tillatt å med vilje forsøke å få spillet til å gå tregt for andre spillere (fremkalle lagg).

4) Poeng

Poeng kan kjøpes for ekte penger via betalingskort (f. eks visa/mastercard) eller sms. Poeng kan brukes i spillet for å gi diverse fordeler. Denne seksjonene beskriver reglene knyttet til poengkjøp.

 • Man må være minst 15 år for å bestille poeng.
 • Det er ikke tillatt å lure andre til å bestille poeng, verken andre spillere eller personer som ikke spiller. Dersom man ber andre om å bestille poeng, skal man gjøre den personen oppmerksom på prisene og hva det innebærer. Det er ikke tillatt å presse eller oppfordre andre til å bestille poeng.
 • Ved poengkjøp står vi ansvarlige for å levere den mengden poeng som ble kjøpt. Dette skjer vanligvis umiddelbart, men ved tekniske feil kan forsinkelser skje. Vi er ikke ansvarlige for hva som skjer med poengene etter at de er kjøpt. Dersom man for eksempel sender poengene til noen andre i spillet, kan vi vanligvis ikke hjelpe med å få dem tilbake. Ved direkte feil i spillet som fører til at kjøpte poeng går tapt, vil vi gjøre det vi kan for å kompensere, men vi kan aldri garantere at det er mulig å erstatte tapte poeng.
 • Det er satt øvre grenser for hvor mye man kan kjøpe poeng for i løpet av en 30-dagers periode. Disse grensene kan variere fra bruker til bruker og endres når som helst uten forvarsel. Det er ikke tilatt å prøve å gå rundt disse grensene ved å få andre til bestille for en eller ved å bestille fra ulike brukere med ulike aktiveringer. Dersom vi mistenker at noen forsøker å gå rundt grensene, forbeholder vi oss retten til å stanse kjøp eller sette strengere grenser.
 • Vi forbeholder oss retten til å nekte noen å kjøpe poeng dersom vi mener personen har et usunt forhold til poengkjøp eller spillet.
 • Henvendelser angåend poengsalg kan sendes gjennom supportfunksjonen i spillet, og vi svarer vanligvis innen 24 timer. Henvendelser kan også tas over telefon, ved å sende sms til eller ringe 40 04 95 41 (hverdager kl. 09-15). Ledelsen svarer også på spørsmål angående poenghandel på epost: [email protected]. Tjenesten leveres av IG WEB (org. nr. 994944940).
 • Ved poengkjøp gjort med betalingskort gjelder vanlig angrerett på 14 dager. Kjøpet kan bli refundert kun dersom den mengden poeng som ble kjøpt blir gitt tilbake.

5) Nullstilling av verdier ved rundeslutt

 • Omtrent 1 til 2 ganger i året nullstilles alle verdier i spillet i forbindelse med start av ny runde. Ved en slik nullstilling vil man miste alle poeng man har kjøpt. En nullstilling varsles normalt minst 4 uker før det skjer.
 • Ved en nullstilling (rundeslutt) mister man alle spillverdier man har, også poeng.
 • Normalt sett tillatter vi overføring av poeng som er bestilt en viss tid før rundeslutt, men vi garanterer ikke at det alltid vil være sånn. Det vil varsles tydelig før hver rundeslutt hvilke regler som gjelder.

6) Oppførsel i spillet

 • Trusler mot andre personer som spiller er ikke tillatt. Det er for eksempel strengt forbudt å true med at man skal dra hjem til noen og drepe dem.
 • Rasisme, personangrep, frekke kommentarer, uthenging og annet som kan virke krenkende mot andre som spiller er ikke tillatt. Det er opp til Ledelsen som driver spillet å avgjøre hvor grensen for slik oppførsel går og vurdere alvorlighetsgraden av hver enkelt sak.
 • Det er ikke tillatt å bruke eller publisere andres navn, bilder eller personlige informasjon med hensikt å henge ut eller plage den personen.
 • Det er ikke tillatt å "spamme" andre brukere, dvs at det ikke er tillatt å sende samme melding svært mange ganger til samme bruker eller til ulike brukere i spillet. Dette gjelder også i forumet i spillet. Det er ikke tillatt å trigge varsler hos andre brukere mange ganger over et kort tidsrom, som f. eks å sende dem invitasjoner mange ganger over et kort tidsrom.
 • Posting av foruminnlegg, sending av meldinger eller posting av tekst på annen måte med hensikt å reklamere for andre spill og tjenester er ikke tillatt.

7) Automatisk spilling og "metoder" som gir fordeler

 • Det er ikke tillatt med bruk av programmer, script, nettleser-addons eller lignende som delvis eller helt utfører handlinger automatisk i spillet. Dette gjelder også dersom programmet/scriptet bare gjør det enklere eller raskere å utføre handlinger.
 • Det er ikke tillatt med metoder (måter å spille spillet på) for å utføre handlinger, oppdatere sider, skaffe seg informasjon i spillet eller på andre måter skaffe seg fordeler eller forsøke å skaffe seg fordeler dersom slike metoder anses av Ledelsen som for fordelsmessige. Dette kan for eksempel være metoder for å utføre handlinger betydelig raskere på enn det som er tiltenkt fra utviklernes side. Det er opp til Ledelsen å vurdere hvor grensen går her, men generelt er det ikke tillatt med metoder som gjør gir fordeler (eller forsøker å få fordeler) som ikke det ikke er tenkt at skal være mulig å få fra utviklernes side. Dersom man er i tvil om en metode er tillatt, skal man ta kontakt med support før man bruker metoden. Det betyr at mange av metodene som er dekket av dette punktet vil stort sett være tillatt, men ledelsen har rett til å avgjøre at en metode ikke er tillatt dersom den gir en uforholdsmessig stor fordel.
 • Endring av kildekode (html eller javascript) eller bruk av verktøy som fører til endring av spillets funksjonalitet er normalt ikke tillatt, og aldri tillatt dersom det gjør at man raskere eller enklere kan utføre sentrale handlinger i spillet, f. eks sånn som å drepe andre brukere eller gå i hoteller raskere. Det er opp til ledelsen å avgjøre hvor grensen for hva som er tillatt går.
 • Det er ikke tillatt å spille gjennom en proxy-server for å forsøke å skjule ip-adressen sin.
 • Det er ikke tillatt å utvikle programmer, script, nettleser-addons eller andre metoder som går under punktene over selv om man ikke benytter seg av disse selv (for eksempel dersom man distribuerer disse til andre spillere).

8) Salg av spillverdier/brukere

 • Det er ikke tillatt å selge eller kjøpe verdier i spillet for ekte penger. Dette innebærer at du ikke kan selge bedrifter, brukere eller andre verdier til andre for ekte penger eller andre ekte verdier.
 • Verdier i spillet som selges eller kjøpes for ekte penger kan slettes av ledelsen.
 • Du kan ikke ta betalt eller betale for at andre spillere skal gjøre visse ting i spillet, som for eksempel å la seg bli drept av deg. Du kan heller ikke be om betaling eller tilby betaling for dette, selv om handelen ikke blir gjennomført.

7) Det er ikke tillatt å utgi seg for å være noen i ledelsen

 • Det er ikke tillatt å utgi seg for å være noen i ledelsen eller oppføre seg på en måte som gjør at det kan være naturlig for andre å tro at man er en del av ledelsen. Det er for eksempel ikke tillatt å bruke et profilbilde eller brukernavn som ligner på eller lett kan forveksles med bildet eller brukernavnet til noen i ledelsen. Det er heller ikke tillatt å utgi seg for å være noen i ledelsen utenfor spillet, sånn som på skype, Snapchat, Instagram eller lignende.
 • Det er ikke tillatt å spre falsk informasjon dersom man påstår å ha fått informasjonen fra ledelsen.

8) Bruk av andres bilder eller navn

 • Det er ikke tillatt å bruke andres bilder på profilen eller som profilbilde uten å ha rettighetene eller godkjennelse til å bruke dem. Bilder uten kopirett eller bilder med åpen lisens er som normalt tillatt. Åndsverkloven gjelder også her på spillet.
 • Det er ikke tillatt å bruke andres navn i spillet, eller å utgi seg for å være en ekte person som man ikke er.

9) Kopiering av innhold i spillet

Det er ikke tillatt å gjenbruke helt eller delvis innhold fra spillet uten skriftlig godkjennelse fra eier av spillet. Dette innebærer kildekode, grafiske elementer, spillfunksjoner, tekster som er en del av spillet, oppdrag og lignende. Spillet er beskyttet av åndsverkloven.

10) Endring av reglene

Disse reglene kan endres. Ved endring vil brukere i spillet bli varslet.

Brudd på reglene

Ved brudd på disse reglene, kan man risikere å få brukeren sin utestengt fra spillet, enten en viss tid eller for alltid. Ved stygge brudd på reglene kan man også bli uønsket på spillet, noe som innebærer at IP-adressen blir blokkert og at alle nye brukere man forsøker å lage risikerer å bli utestengt.

Ved mistanke om brudd på betingelsene (for eksempel når vi mistenker at noen spiller på flere brukere), kan ledelsen begrense antallet brukere som får lov til å spille fra samme ip-adresse. I et slikt tilfelle vil ledelsen informere brukerene det gjelder om regelen, og brudd på regelen kan føre til utestengelse.

Copyright © 2018 Mafiaspillet    Betingelser    Personvern    For foreldre    Support