Personvern og behandling av personopplysninger på Mafiaspillet.no

Denne siden inneholder en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler og hvordan vi bruker disse opplysningene.

Hvilke personopplysninger samler vi?

Under følger en oversikt over alle personopplysninger vi samler og formålet med å samle disse opplysningene.

1: Aktiveringsinformasjon

 • Vi lagrer e-postadressen som oppgis ved registrering av bruker. Dette gjelder alle registrerte brukere.
 • Vi lagrer facebook-ID og/eller telefonnummer som oppgis når man aktiverer brukeren.
 • IP-adresse og nettleserinformasjon oppgitt av nettleseren (såkalt USER-AGENT informasjon (https://en.wikipedia.org/wiki/User_agent)).

Formålet med innhenting av disse personopplysningene:

 • Sørge for at ingen har mer enn én aktiv (levende) bruker om gangen. Å ha flere levende brukere anses som juks.
 • Gjøre det mulig å få tilsendt nytt passord dersom passordet er mistet/glemt.
 • Gjøre det mulig å "linke" nåværende bruker opp mot tidligere brukere, slik at en spiller kan vise frem tidligere brukere på profilen sin.
 • Gjøre det mulig å overføre verdier fra en tidligere bruker til en ny bruker ved å bruke samme telefonnummer/facebookid på den nye brukeren.

Opplysningene lagres så lenge brukeren eksisterer i spillet, også der brukeren eksisterer i et arkiv i en tidligere runde.

2: Brukerens handlingsmønster i spillet (profilering)

Vi loggfører handlinger som spilleren utfører i spillet, slik som:

 • Informasjon om når brukeren flyr til byer, forsøker å drepe andre spillere, utfører kriminelle handlinger, henter penger fra bedrifter, kjøper spillgjenstander osv.
 • Informasjon om når brukeren logger inn på spillet.

Formålet med innhenting av disse personopplysningene:

 • Analysere brukeres handlingsmønster for å forbedre og bedre tilpasse spillet. Ved å aggregere statistikk om brukernes handlingsmønster kan vi avdekke hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig i spillet. Et eksempel som illustrerer dette er at vi måler gjennomsnittstiden brukt på de ulike oppdragene i spillet, og bruker den informasjonen til å se hvilke oppdrag som sannsynligvis er for vanskelige eller for enkle.
 • Avdekke feil i spillet og kompansere for dette der det er aktuelt. Det hender for eksempel at feil fører til at spillere mister verdier, eller enklere kan bli drept av andre (sånn som hvis hotell-funksjonen ikke fungerer som den skal). Ved å ha logger over handlingene begått av en bruker, kan vi mye enklere avdekke slike feil og rette opp i tilfeller der feil skjer.
 • Avdekke juks. Det er jevnlig spilere som forsøker å jukse, for eksempel ved å utnytte feil eller svakheter i spillet. Ved å analysere logger kan vi enklere avdekke juks.

Opplysningene lagres i en hel spillrunde, som vanligvis varer i omtrent et år eller kortere.

3: Logger over poengkjøp

Vi lagrer informasjon om poengkjøp: Mengde poeng kjøpt, bruker som utførte kjøpet og tidspunkt for kjøpet. Dersom det bestilles via sms lagres telefonnummeret som var brukt. Ved bruk av kredittkort lagrer vi kun de siste 4 siffrene i kortnummeret og navnet på kjøper.

Formålet med innhenting av disse personopplysningene:

 • Ved å lagre informasjon om tidligere kjøp, kan vi håndheve grenser for hvor mye en bruker har lov til å kjøpe over gitte tidsrom. Vi har øvre grenser for poengkjøp, og det er jevnlig brukere som forsøker å gå rundt disse. Ved å knyttet aktiveringsinformasjon (facebookid, telefonnummer) opp til kjøp kan vi mye enklere oppdage tilfeller der en person forsøker å gå rundt disse grensene.
 • Muliggjøre refusjon av poengkjøp der angreretten gjelder, i tilfeller der brukeren har krav på refusjon eller i tilfeller der vi ønsker å refundere kjøp av andre årsaker.
 • Muliggjøre at poeng som er kjøpt en viss tid tilbake gis tilbake etter en nullstilling av verdier (noe som vanligvis skjer 1-2 ganger i året).
 • Muliggjør at vi kan undersøke saker der vi har mistanke om at poeng er bestilt via en stjålet telefon eller betalingskort.

4: Meldinger sendt mellom brukere

Meldinger sendt mellom brukere i løpet av en runde blir lagret i den runden, og slettet ved start av ny runde. Vi har tilgang til å lese slike meldinger, og gjør det i tilfeller i tilfeller der brukere sender meldinger som bryter med betingelsene, slik som grove trusler, spam eller lignende. Bare hovedmoderatorer har tilgang til å kunne lese meldinger. Moderatorer har tilgang til å se meldinger som våre systemer har flagget som sannsynlig spam.

5: Generelle personopplysninger som brukeren gir fra seg i spillet

Denne kategorien omfatter personopplysninger vi ikke innhenter, men som spilleren deler med andre spillere. Dette kan for eksempel være informasjon som brukeren selv gir ut i forumet, i meldinger eller i kontakt med support. Meldinger sendt mellom brukere i løpet av en spillrunde (som kan vare ca et år) lagres. Formålet med lagring av spillmeldinger er å kunne gå tilbake og avdekke brudd på retningslinjene hvis det er aktuelt, slik som ved rapportering av trakasering, drapstrusler eller annet som ikke er tillatt på spillet.

Opplysningene lagres så lenge de er en del av spillet. For eksempel lagres det som postes i en forumtråd så lenge den forumtråden eksisterer i spillet.

Logg over regelbrudd i forumet er synlig også for spillende forummoderatorer. Dette er spillere som har fått tilgang til å moderere forumet. Loggene inneholder hvilke tråder/innlegg/kommentarer en bruker har fått slettet og hvilken grunn som ble gitt for slettingen.

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og klaging

Brukere har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi lagrer, har rett til å kreve at de lagrede opplysningene slettes eller rettes, og rett til å kreve at opplysningene kan flyttes mellom ulike systemer og tjenester dersom det er teknisk mulig. Brukeren har også rett til å klage til Datatilsynet på at vår behandling er i strid med regelverket.

Hvem samler personopplysningene?

Personopplysningene samles av Mafiaspillet.no, eid av IG WEB (org. nr. 994 944 940). Vi kan kontaktes på [email protected] eller på supporttelefonen vår på +47 40049541 (hverdager kl 09-15).

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Hovedgrunnlaget for å samle personopplysningene er å iverate registrerte brukeres interesser, slik som:

 • Rette opp i feil og kompansere brukere for tap av spillverdier/spillprogresjon som følge av tap.
 • Avdekke juks.
 • Avdekke personer som oppretter flere brukere med hensikt å juks.
 • Muliggjøre refusjon av poengkjøp.

Deling av personopplysninger

Dersom vi blir pålagt av politi eller en rettinstans å dele personopplysninger med dem, vil vi gjøre det.

Vi deler ikke opplysninger med andre, og bruker ikke eksterne aktører (som f. eks analysebyråer) til å analysere personopplysninger.
Copyright © 2018 Mafiaspillet    Betingelser    Personvern    For foreldre    Support